david icko

My “The unbearable lightness of consumption” series is dealing with the delicate issue increasingly characteristic of today’s marketing/market-oriented world. While previously the market was to satisfy the customer’s needs, today it generates demand itself. Every created object originates from London’s suburbs. Residents here place their no longer wanted/discarded belongings in front of their fences or front doors, in hopes of their finding new purpose in the “machinery”. By changes made on the objects I attempted to point out the absurdity of this phenomenon.

 

“The unbearable lightness of consumption/ A fogyasztás elviselhetetlen könnyűsége” sorozatom a fogyasztás azon kényes témakörével foglalkozik, ami fokozottan jellemző korunk marketing - piaci világára. Korábban a piac a fogyasztók igényeit volt hivatott kielégíteni, ezzel szemben ma már igényt gyárt. Minden létrehozott tárgy - kompozíció London külvárosából származik. Az itt lakók megunt tárgyaikat rendszerint a kerítésük, ajtajuk elé helyezik, remélve, azok ismét megtalálják hasznos szerepüket a gépezetben. A tárgyakon végzett változtatással igyekeztem ennek a jelenségnek az abszurditására rámutatni.

t